Click here to order the book from Peecho!

Contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for bulk orders!

 

Dit methodisch gefundeerde handboek gaat over het ontdekken, erkennen en ten volle benutten van culturele verschillen. In de systematische uitwerking van zijn ‘Cultural Orientations Framework’ biedt Philippe Rosinski de lezer volop praktische handvatten voor het vergroten van de interculturele gevoeligheid, dé voorwaarde voor het beter functioneren van samenwerkende personen, teams en organisaties. Intercultureel coachen is een uiterst praktisch handboek voor de leider als coach, de executive (business) coach, counselor, maatschappelijk werker en hen die daarvoor in opleiding zijn. Daarnaast is het handboek bijzonder goed bruikbaar in hogere beroeps- en academische opleidingen voor intercultureel management, communicatie, bedrijfsantropologie en organisatiesociologie en voor het doen van onderzoek naar de kracht van cultuurverschillen.

  

Met Intercultureel coachen heeft Philippe een waardevolle bijdrage geleverd aan coaching en interculturalisme. Beide disciplines zijn in toenemende mate van belang. Dit boek is een must voor zowel de internationale manager als de consultant. 

Fons Trompenaars, 

Auteur van Riding the Waves of Culture (Ned. Vertaling: Over de grenzen van Cultuur Management)

  

Intercultureel coachen biedt een praktisch kader om de verschillen in werkelijkheden en wereldbeelden tussen de coach en de coachee zichtbaar te maken en deze ten volle te benutten. Rosinski daagt daarbij de coach uit om zich bewust te worden van zijn eigen wereldvisie en culturele oriëntaties. Dit uitgangspunt en wijze waarop Rosinski dit uitleg, maakt voor mij het geschetste model tot een zeer waardevolle en vernieuwende benadering van intercultureel coachen. 

Kitlyn Tijn A Djie, 

Transcultureel ontwikkelaar en auteur van Managen van Diversiteit op de werkvloer en Beschermjassen, transculturele hulp aan families

  

Rosinski toont zich in dit boek zowel een zeer erudiet hoogleraar als een bezielde en resultaatgerichte man van de praktijk. Intercultureel coachen gaat niet alleen over verbinden en bezielend leven, werken en leidinggeven, maar neemt ook doordachte en kritische uitgangspunten mee ten aanzien van organisatievraagstukken, duurzaamheid en rechtvaardigheid op wereldniveau. Dat maakt Intercultureel coachen tot een onverwacht compleet handboek, nieuw in zijn soort. Het zou verplichte literatuur moeten zijn voor elke coach. 

Adriaan Hoogendijk, 

Auteur van het coachingsvakboek De Schoonheid van Coachen en opleider tot coach

 

 

  

coverGC

coverCAC

Go to top