Lastest News about Rosinski & Company’s activities and Philippe Rosinski’s books

Click here to download Philippe's article in "Business Woman": Global Leadership - Integrated Leadership for the 21st century.

In place of division and polarization, we need deep integration (visible as well as within) and unleashing people’s multifaceted potential in pursuit of meaningful goals.

The global leadership we refer to aims at incorporating wisdom from multiple cultures and disciplines. It also concerns the whole human being, addressing mind as well as body, heart and spirit. Global leadership works at multiple linked layers: individual, team, organization and society.

It builds upon coaching, which is not merely a leadership style among others but rather a leadership philosophy: the notion that sustainable high performance can best be obtained by unleashing individual and collective full human potential and by eliciting genuine engagement.

If you combine a global view with coaching, you have a powerful approach called global leadership or global coaching in the service of leadership. This was the focus of Philippe's latest book Global Coaching.

Global coaching goes beyond the scope of traditional coaching by drawing in particular from six interconnected perspectives: physical, managerial, psychological, political, cultural and spiritual.

Find out more by downloading the article !

Our impactful Global Leadership Development approach has been recognized in Mumbai at the 25th World HRD Congress on February 2017 with participants from over 100 countries.

 


Find out more about our upcoming public programs (also available on an in-company customized basis):

Find out more about our services, books, articles, podcasts, testimonials and more by visiting:

   www.philrosinski.com
   www.GlobalCoaching.pro
   www.facebook.com/globalcoachingpro

Looking forward to being of service to you,

Kind regards,

Philippe Rosinski

 

Click here to order the book from Peecho!

Contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for bulk orders!

 

Dit methodisch gefundeerde handboek gaat over het ontdekken, erkennen en ten volle benutten van culturele verschillen. In de systematische uitwerking van zijn ‘Cultural Orientations Framework’ biedt Philippe Rosinski de lezer volop praktische handvatten voor het vergroten van de interculturele gevoeligheid, dé voorwaarde voor het beter functioneren van samenwerkende personen, teams en organisaties. Intercultureel coachen is een uiterst praktisch handboek voor de leider als coach, de executive (business) coach, counselor, maatschappelijk werker en hen die daarvoor in opleiding zijn. Daarnaast is het handboek bijzonder goed bruikbaar in hogere beroeps- en academische opleidingen voor intercultureel management, communicatie, bedrijfsantropologie en organisatiesociologie en voor het doen van onderzoek naar de kracht van cultuurverschillen.

  

Met Intercultureel coachen heeft Philippe een waardevolle bijdrage geleverd aan coaching en interculturalisme. Beide disciplines zijn in toenemende mate van belang. Dit boek is een must voor zowel de internationale manager als de consultant. 

Fons Trompenaars, 

Auteur van Riding the Waves of Culture (Ned. Vertaling: Over de grenzen van Cultuur Management)

  

Intercultureel coachen biedt een praktisch kader om de verschillen in werkelijkheden en wereldbeelden tussen de coach en de coachee zichtbaar te maken en deze ten volle te benutten. Rosinski daagt daarbij de coach uit om zich bewust te worden van zijn eigen wereldvisie en culturele oriëntaties. Dit uitgangspunt en wijze waarop Rosinski dit uitleg, maakt voor mij het geschetste model tot een zeer waardevolle en vernieuwende benadering van intercultureel coachen. 

Kitlyn Tijn A Djie, 

Transcultureel ontwikkelaar en auteur van Managen van Diversiteit op de werkvloer en Beschermjassen, transculturele hulp aan families

  

Rosinski toont zich in dit boek zowel een zeer erudiet hoogleraar als een bezielde en resultaatgerichte man van de praktijk. Intercultureel coachen gaat niet alleen over verbinden en bezielend leven, werken en leidinggeven, maar neemt ook doordachte en kritische uitgangspunten mee ten aanzien van organisatievraagstukken, duurzaamheid en rechtvaardigheid op wereldniveau. Dat maakt Intercultureel coachen tot een onverwacht compleet handboek, nieuw in zijn soort. Het zou verplichte literatuur moeten zijn voor elke coach. 

Adriaan Hoogendijk, 

Auteur van het coachingsvakboek De Schoonheid van Coachen en opleider tot coach

 

 

  

Best Global Business Coaching Company - Belgium
awarded to Rosinski & Company sprl by CV Magazine - 2016 HR & Training Awards
December 2016

Best Global Business Company - Belgium awarded to Rosinski & Company sprl

 

http://hrmeetup.org/thepodcastfactory-philippe-rosinski-eng/

During the interview, I discuss my global leadership development approach. I illustrate it with a recent example where a significant positive impact was measured after a one-year period. Beyond the corporate world and public institutions, I mention applications in various sectors including medicine and education. I also talk about my own journey and link it to global leadership & coaching. 

 

 

Thank you very much Caroline Gasia, Michel Godart and HRmeetup for this interview!

coverGC

coverCAC

Go to top